English中文
CONTACT POSITION:INDEX>> CONTACT

CONTACT

FONT SIZET|T
Company address: ZHONGSHI Machinery,1 Nanwan Tumendun,Qilihe,Lanzhou,Gansu,China
Zip code:730050
Contact address (Mail):ZHONGSHI Machinery,321 Jianxi West Street,Qilihe ,Lanzhou,Gansu,China
Zip code:730050
E-Mail: nafang_007@163.com
Tel:0086-931-2358071
Fax:0086-931-2317188